Artikkeli // Poika on meille annettu

Poika on meille annettu

by

Poika on meille annettu
Pääsiäisen tehdessä tuloaan palaamme vielä joulunajan teksteihin Jesajan myötä.
Jes 9:2,6 ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”
Kuolemanvarjon maa kuvaa Israelia, joka oli hylännyt Jumalansa ja joutunut vihol-listensa ahdistamaksi. Lupauksen maasta oli tullut kuoleman maa. Tekstin sävy kui-tenkin muuttuu toivon täyteiseksi huipen-tuen lupaukseen: ”Lapsi on meille synty-nyt, poika on meille annettu!” Ymmär-rämme Pojan tarkoittavan Kristusta.
Pelastus tulee meille itsemme ulkopuolel-ta annettuna lahjana. Tämä on Jumalan erityinen viesti yhä uudelleen kaikille ihmisille.
Hän, Poika, on meidän Neuvonantajam-me, joka kertoo meille todellisen asemamme Hänen edessään. Olemme Hänen kanssaan armahdettuja syntisiä tai Häntä ilman tuomittuina elämään ilman toivoa tulevasta. Jos ihminen tahtoo Häntä kuunnella Hän asettaa neuvoillaan elämämme arvot oikeaan järjestykseen. Näin Hän tekee elämäm-me mielekkääksi ja toivon täyteiseksi.
Hän on meille Väkevä Jumala tilanteissa, joissa inhimillinen toivo näyttää sammuneen. Hänen väkevyytensä ilmestyy, joko mahdottomat olosuhteet muuttavana voimana, tai niin, että Hän antaa meille sisäistä voimaa sopeutua vaikeaan tilanteeseen.
Hänen sydämellinen halunsa on olla meidän Iankaikkinen Isämme, ja tuoda meidät orvot kotiin. Hän haluaa kertoa meille juurettomille, että kuulumme Hänen perheeseensä. Jolla on Poika, hänellä on myös Isä. Rauhanruhtinaan ajatukset meitä kohtaan ovat rauhan, eivät vihan ajatuksia.

Helisevää kevään kirkkautta! Kai-pappi