Artikkeli // Anna anteeksi velkamme

Anna anteeksi velkamme

by

Hartaustekstin alustukseksi lainaan katkelman Raili Mantereen mietiskelyjä Isä meidän -rukouksesta:

Ja anna anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisellemme.

Velkaisina olemme velkojiemme edessä, Sinun ja lähimmäistemme edessä. Tunnustamme suuren rakkauden velkamme ja sen, että itse olemme velkojia myös.

Auta antamaan anteeksi meitä liian vähän tai väärin rakastaneille, auta rauhaan ja sovintoon menneisyyden ja menneitten läheisten kanssa. Siinä, missä meidän tahtomme ei riitä, ole Sinä tahtomme ja sovintomme.

Kokonaiset kansat ja kansanryhmät kantavat haavoja kaukaisista tai nykyisistä sodista ja vääryyksistä. Laske kätesi kaikkien näiden ylle, auta rauhaan ja sovintoon.

On suuri onnettomuus ihmiselle, jos hän sokeutuu oman velkaantumisensa suhteen ja keskittyy elämässään vain vaatimaan saataviaan muilta, jotka ovat jollakin tavalla velassa hänelle. Tällaisen ihmisen läheisyydessä voi olla haastavaa olla pidemmän päälle.

Mietiskelijän oivaltavasta tekstistä käy ilmi se tosiasia, että meitä ihmisiä yhdistää toisiimme velkaantuneisuus, sekä toinen toisillemme, että myös Jumalalle. Hengellisen ja henkisen tasapainon vuoksi on hyvä ymmärtää tämä.

Raamatun mukaan ihmisen velkaantumisaste on ahdistavan suuri, eikä useinkaan ole edes mahdollista tämän elämän aikana suoriutua velattomaksi edes toisiin ihmisiin nähden, saatikka Jumalan suhteen. Millaisella valuutalla olikaan aikomuksemme kuitata velka?

Jumalalle olkoon kiitos ja ylistys siitä, että Hän, omakätisesti valmisti Täyden Maksun, joka kattaa velkaantumisemme aivan täydesti toistemme suhteen ja myös Jumalan itsensä suhteen.

Kristuksen uhri vapauttaa meidät pelotta katsomaan konkurssikypsää ihmiskuntaa ja myös omaakin konkurssiamme. Se vapauttaa meidät elämään vastuullista ja rohkeaa elämää toistemme seurassa, Jumalan kunniaksi.

Valoa ja iloa syksyn keskelle.

Kai -pappi